top of page

RIEGL VMR

Ana Uygulamalar

 • Şantiye Operasyonlarında Yüksek Detay Anketi

 • Ray Açıklığının Doğrulanması

 • Raylı Altyapı Bilgi Yönetim Haritalarının Oluşturulması

 • Demiryolu Tünelleri ve Metro Etütleri

ST Riegl Karasal Tarama.png
ST Riegl Karasal Tarama (1).png

RIEGL VZ-400i

Ana Uygulamalar

 • As-Built Ölçme

 • Mimari ve Cephe Ölçümleri

 • Arkeoloji ve Kültürel Miras

 • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

 • Adli Tıp ve Kaza Yeri İncelemesi

 • Şehir Modelleme

 • Tünel Etüt

 • İnşaat mühendisliği

 • Ormancılık

 • Araştırma

 • izleme

RIEGL VZ-2000i

Ana Uygulamalar

 • Topografya ve Madencilik

 • Açık Ocak Madenciliğinde Ölçüm

 • Arkeoloji ve Kültürel Miras

 • Şehir Modelleme

 • İnşaat mühendisliği

 • İzleme

 • Ormancılık

 • Araştırma

 • Bağımsız Statik ve (RIEGL VMZ içinde) Mobil Lazer Tarama

ST Riegl Karasal Tarama (2).png
ST Riegl Karasal Tarama (3).png

RIEGL VZ-4000

Ana Uygulamalar

 • Topografya ve Madencilik

 • İzleme

 • İnşaat mühendisliği

 • Arkeoloji ve Kültürel Miras

RIEGL VZ-6000

Ana Uygulamalar

 • Buzul ve Kar Alanı Haritalaması

 • Topografya ve Madencilik

 • İzleme

 • İnşaat mühendisliği

 • Arkeoloji ve Kültürel Miras

ST Riegl Karasal Tarama (4).png
bottom of page