top of page
ST Riegl (1).png

RIEGL VQ-1560 II-S

Ana Uygulamalar

 • Ultra Geniş Alan / Yüksek İrtifa Haritalama

 • Ultra Yüksek Nokta Yoğunluğu Haritalama

 • Karmaşık Kentsel Çevrelerin Haritalanması

 • Buzul ve Kar Alanı Haritalama

 • Göl Kenarları ve Nehir Kıyılarının Haritalanması

 • Tarım ve Ormancılık

 • Koridor Haritalama

RIEGL VQ-1560i-DW

Ana Uygulamalar

 • Bilimsel ve Araştırma Uygulamaları

 • Tarım ve Ormancılık

 • Bitki Örtüsünün Haritalanması ve Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI)

 • Buzul ve Kar Alanı Haritalama

 • Göl Kenarları ve Nehir Kıyılarının Haritalanması

 • Yüksek Nokta Yoğunluğu Haritalama

 • Koridor Haritalama

ST Riegl.png
ST Riegl (3).png

RIEGL VQ-880-G II

Ana Uygulamalar

 • Kıyı Şeridi ve Sığ Su Haritalaması

 • Taşkın Önleme için Temel Verilerin Elde Edilmesi

 • Yığılma Bölgeleri için Ölçüm

 • Habitat Haritalama

 • Hidrolik Mühendisliği için Etüt

 • Hidro-Arkeolojik-Ölçüm

RIEGL VQ-580 II

Ana Uygulamalar

 • Koridor Haritalama

 • Tarım ve Ormancılık

 • Şehir Modellemesi

 • Nemli Çayır Haritalama

 • Buzul ve Kar Alanı Haritalama

ST Riegl (2).png
ST Riegl (4).png

RIEGL VQ-880-GH

Ana Uygulamalar

 • Kıyı Şeridi ve Sığ Su Haritalaması

 • Taşkın Önleme için Temel Verilerin Elde Edilmesi

 • Yığılma Bölgeleri için Ölçüm

 • Habitat Haritalama

 • Hidrolik Mühendisliği için Etüt

 • Hidro-Arkeolojik-Ölçüm

RIEGL VQ-480 II

Ana Uygulamalar

 • Tarım ve Ormancılık

 • Şehir Modellemesi

 • Koridor Haritalama

ST Riegl (5).png
ST Riegl (6).png

RIEGL VP-1

Ana Uygulamalar

 • Koridor Haritalama

 • Arkeoloji ve Kültürel Miras

 • Arazi ve Kanyon Haritalama

 • Taşkın Bölgesi Haritalama

 • Kentsel Çevre Etütleri

 • Açık Ocak Madenciliğinde Topografya

 • Şantiye İzleme

 • Enerji Hattı, Demiryolu Yolu ve Boru Hattı Denetimi

 • Kaza araştırması

 • Acil Durum Yönetim Planlaması

RIEGL VPX-1

Ana Uygulamalar

 • Koridor Haritalama

 • Arkeoloji ve Kültürel Miras Dokümantasyonu

 • Arazi ve Kanyon Haritalama

 • Taşkın Bölgesi Haritalama

 • Kentsel Çevre Etütleri

 • Açık Ocak Madenciliğinde Topografya

 • Şantiye İzleme

 • Enerji Hattı, Demiryolu Yolu ve Boru Hattı Denetimi

 • Kaza araştırması

 • Acil Durum Yönetim Planlaması

ST Riegl (7).png
bottom of page