top of page

Seza Teknik Hizmetleri

Konut  Modelleme

Mutfak Modelleme

İç Tasarım

Döşeme

Banyo Tasarımı

Deneyimimiz

İnşaat öncesi

  • Tasarla-Yap

  • Planlama

  • Değerleme & Bütçeleme

İnşaat

  • Kalite Kontrol

  • Güvenlik Yönetimi

  • Taşeron Yönetimi

İnşaat sonrası

  • İskân izin belgesi

  • Proje belgesi

  • Garanti

bottom of page